Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2021/2022


2021-08-31

Drodzy Rodzice

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY MARYNARZY

Sedecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 02.09.2021 o godzinie 16:00.
 
2021-08-31

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola od 01.09.2021 r.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dzieci, jak i Rodzice są zaniepokojeni obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo prosimy o spokojne przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. Prosimy w miarę możliwości o wytłumaczenie i wyjaśnienie dzieciom panujących zasad w przedszkolu.

Dzieci z grupy najmłodszej (Marynarze) oraz dzieci z innych grup, które w tym roku rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu będą mogły wejść do przedszkola razem z Rodzicami przez salę znajdującą się na tarasie. Podczas odbierania dziecka prosimy wchodzić  przez główne wejście (z zachowaniem zasad procedury COVID-19).

Dzieci z grup starszych wchodzą do przedszkola głównym wejściem. Tam zostaną odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika i odprowadzone pod opiekę nauczyciela. 
Procedurę mogą Państwo pobrać tutaj: Ze względu na pracę przedszkola w reżimie sanitarnym oraz dbaniem o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola wszystkie grupy będą pracowały w określonych godzinach:
  • Grupa Marynarze (dzieci nowoprzyjęte)  7:30-15:30
  • Grupa Foczki (zeszłoroczna grupa Marynarzy) 7:00-17:00
  • Grupa Rybki (zeszłoroczna grupa Foczek) 7:00-17:00
  • Grupa Delfinki (zeszłoroczna grupa Rybek) 7:30-16:00 
Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko do godziny 8:15 (proszę uwzględnić czas na ewentualne wejście do przedszkola i pożegnanie z dzieckiem). Odbierać dzieci można w godzinach 12:30-13:00 i od 14:30. W pozostałych godzinach  w przedszkolu odbywa się dezynfekcja oraz są wydawane posiłki.

Godziny wydawania posiłków:
  • śniadanie - 8:30 
  • II śniadanie - 10:00
  • obiad - 12:00
  • podwieczorek - 14:30
Prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbieranie dzieci we wskazanym wyżej czasie. Rodziców, którzy będą mieli problem z zastosowaniem się do godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorem przedszkola.
 
Wszelkie informacje będą Państwo otrzymywali przez system I.Przedszkole. Po otrzymaniu kart oraz danych do logowania (1.09.) prosimy o niezwłoczne  zalogowanie się. 
Prosimy również o systematyczne logowanie się do systemu i czytanie zamieszczanych tam ogłoszeń oraz wiadomości. 

Przypominamy o konieczności przygotowania upoważnień (w zakładce "Aktualności" - "Do pobrania") dla osób odbierających dziecko (jeżeli nie są to Rodzice) oraz worka z ubraniem i bielizną na zmianę. Prosimy o nie przynoszenie zabawek.
 
 
2021-08-29

Drodzy Rodzice

Przypominamy o konieczności pisemnego upoważniania osób odbierających dziecko z przedszkola.
Druk upoważnienia do pobrania tutaj
2021-07-21

Drodzy Rodzice

UWAGA! SPOTKANIA ADAPTACYJNE!
Serdecznie zapraszamy  dzieci, które od września rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na dni adaptacyjne:
  • 26.08 (czwartek) o godzinie 10:00 zapraszamy dzieci noszące nazwiska od A do M
  • 27.08 (piątek) o godzinie 10:00 zapraszamy dzieci noszące nazwiska od N do Z
Do zobaczenia!


rok szkolny 2020/2021 »