Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2017/2018


2018-04-13

Drodzy Rodzice

Dnia 18.04.2018 (środa) w naszym przedszkolu zagości Mobilne Planetarium. Zajęcia edukacyjne rozpoczną się o godzinie 09:00. Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.

2018-03-26

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Zasady rekrutacji.
2018-03-16

Drodzy Rodzice

Dnia 20.03.2018 (wtorek) odbędą się zajecia edukacyjne pt. "Wiosenny kurnik" prowadzone przez Zagrodę Powroty. W tym dniu w grupach Rybek i Delfinków śniadanie będzie o godzinie 08:00. Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci. W grupach Marynarzy i Muszelek  śniadanie będzie o stałej porze. Zajęcia odbywają się z udziałem ptactwa domowego. Prosimy o poinformowanie nauczyciela o alergiach na puch, pierze.
2018-02-22

Drodzy Rodzice

Zebranie z rodzicami  w grupie Marynarzy odbędzie się 28.02.2018 (środa) o godz. 16:30. Zapraszamy!
2018-01-31

Drodzy Rodzice

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.  
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 26 marca 2018 r.
do 9 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00
od 1 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
23 kwietnia 2018 r.
o godz. 15.00
15 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 maja 2018 r.
o godz. 15.00
22 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca x 30 sierpnia 2018 r.
o godz.15.00

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2018-2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 
1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.; 
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
 5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;  
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt.             

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci  lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).
2018-01-15

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w związku z przerwą wakacyjną, nasze przedszkole będzie zamknięte w lipcu.
2018-01-09

Drodzy Rodzice

Informujemy, że uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędą się w terminach:
  • Grupa "Marynarze" - 23.01.2018 (wtorek) o godz. 09:45
  • Grupa "Muszelki" - 22.01.2018 (poniedziałek) o godz. 10:30
  • Grupa "Rybki" - 23.01.2018 (wtorek) o godz. 11:30
  • Grupa "Delfinki" - 19.01.2018 (piątek) o godz. 10:30

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków!
2018-01-08

Drodzy Rodzice

Dnia 10.01.2018 (środa) dzieci z grupy Delfinki wezmą udział w zajęciach "Angielski na sportowo" w Szkole Podstawowej nr 11.
2018-01-03

Drodzy Rodzice

Dnia 10.01.2018 (środa) każdą grupę odwiedzi Klaun Olaf (od godziny 09:00).

2017-12-04

Drodzy Rodzice

Informujemy, że spotkania świąteczne w poszczególnych grupach odbędą się w terminach:
  • Marynarze - 20.12.2017 (środa) godzina 15:00
  • Muszelki - 15.12.2017 (piątek) godzina 15:00
  • Rybki - 20.12.2017 (środa) godzina 16:00
  • Delfinki - 15.12.2017 (piątek) godzina 16:00
Serdecznie zapraszamy!
2017-11-22

Drodzy Rodzice

Dnia 26.01.2018 (piątek) o godzinie 09:00 odbędzie się bal karnawałowy pt. "Pod piramidami". Bal poprowadzi Teatr Qfer.
2017-11-22

Drodzy Rodzice

Dnia 01.12.2017 (piątek) we wszystkich grupach odbędzie się szkolenie z pomocy przedmedycznej z udziałem psów ratowniczych.
2017-11-22

Drodzy Rodzice

Dnia 06.12.2017 (środa) o godzinie 10:30 dzieci odwiedzi "Zaczarowany Mikołaj i jego mali pomocnicy" (pokaz iluzji w wykonaniu Agencji Artystycznej Pro-Magia).

2017-10-02

Drodzy Rodzice

Dnia 11.10.2017 (środa) dzieci 5- i 6 -letnie pojadą do Centrum Kultury w Gdyni na spektakl pt. "Superświetnie". W tym czasie o godz. 10:30  dzieci 3- i 4-letnie odwiedzi Klaun Olaf. 
2017-09-01

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizcyjne, które odbędą się w dniach:

5 września 2017 (wtorek) godz. 16:00 - grupa Marynarzy i Muszelek
6 września 2017 (środa) godz. 16:00 - grupa Rybek i Delfinków


W związku z obecnością nauczycieli na zebraniach prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Dziękujemy!


rok szkolny 2016/2017 »