Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2019/2020


2020-08-30

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola od 01.09.2020 r.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dzieci, jak i Rodzice są zaniepokojeni obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo prosimy o spokojne przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. Prosimy w miarę możliwości o wytłumaczenie i wyjaśnienie dzieciom panujących zasad w przedszkolu.

W celu zmniejszenia stresu dzieci z grupy najmłodszej (Marynarze), dzieci będą mogły wejść do przedszkola razem z Rodzicami przez salę znajdującą się na tarasie (proponujemy takie rozwiązanie przez okres dwóch tygodni). Rodzice odbierający dzieci z grupy najmłodszej będą mogli wejść do przedszkola przez główne wejście (z zachowaniem zasad procedury COVID-19).

Dzieci z grup starszych wchodzą do przedszkola głównym wejściem. Tam zostaną odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika i odprowadzone pod opiekę nauczyciela. 

Procedurę mogą Państwo pobrać tutaj:
Ze względu na pracę przedszkola w reżimie sanitarnym oraz dbaniem o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola wszystkie grupy będą pracowały w określonych godzinach:
 • Grupa Marynarze (dzieci nowoprzyjęte)  7:30-15:30,
 • Grupa Foczki (zeszłoroczna grupa Marynarzy) 7:00-16:30,
 • Grupa Rybki (zeszłoroczna grupa Foczek) 7:00-16:30,
 • Grupa Delfinki (zeszłoroczne Delfinki i dzieci 6-letnie z zeszłorocznej grupy Rybek ) 8:00-16:30 
Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko do godziny 8:15 (proszę uwzględnić czas na ewentualne wejście to przedszkola i pożegnanie z dzieckiem). Odbierać dzieci można w godzinach 12:30-13:30 i od 14:30. W pozostałych godzinach  w przedszkolu odbywa się dezynfekcja oraz są wydawane posiłki.

Godziny wydawania posiłków:
 • śniadanie - 8:30 
 • II śniadanie - 10:00
 • obiad - 12:00
 • podwieczorek - 14:30
Prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbieranie dzieci we wskazanym wyżej czasie. Rodziców, którzy będą mieli problem z zastosowaniem się do godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt z Dyrektorem lub Wicedyrektorem przedszkola.
 
W najbliższym czasie zorganizujemy dla Państwa zebranie on-line. Po otrzymaniu kart do systemu i.przedszkole i zalogowaniu się przez Rodziców do systemu będziecie Państwo otrzymywali informacje poprzez ten system. Karty będą wydawane już od wtorku Rodzicom, którzy dokonali na nie płatności. Pozostali Rodzice otrzymają karty po dokonaniu na nie wpłaty na konto Rady Rodziców.

Opłaty za przedszkole dokonacie Państwo we wrześniu za wyżywienie (z góry za cały miesiąc), a za pobyt w październiku po rozliczeniu rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy o konieczności przygotowania upoważnień (w zakładce "Aktualności" - "Do pobrania") dla osób odbierających dziecko (jeżeli nie są to Rodzice) oraz worka z ubraniem i bielizną na zmianę. Prosimy o nie przynoszenie zabawek.
 
Jesteśmy pewni, że nawet podczas epidemii nasze przedszkole spełni oczekiwania najmłodszych i szybko wszystkie dzieci  zaadaptują się w grupach.

2020-08-26

Drodzy Rodzice

W związku z obecną sytuacją epidemiczną rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane oświadczenia związane z COVID - 19, bez których dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola. 

Podpisane oświadczenia należy złożyć w koszulkach, do specjalnie wyznaczonego pojemnika, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenia można pobrać tutaj: Informacja nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w wakacje.
2020-08-23

Drodzy Rodzice

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 prosimy rodziców dzieci nowoprzyjętych o wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku.

Rodziców, którzy będą uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do specjalnie przygotowanego pudełka, które zostanie umieszczone na tarasie przedszkolnym.

Rodziców, którzy nie będą mogli uczetniczyć w zajęciach adaptacyjnych prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres e-mailowy przedszkola: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl

Plik z ankietą można pobrać tutaj:
2020-08-20

Drodzy Rodzice

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie planujemy zebrań organizacyjnych.

Wszelkie informacje będą zamieszczane:
 • na stronie internetowej przedszkola,
 • oraz w systemie iprzedszkole.

2020-08-18

Drodzy Rodzice

Zapraszamy dzieci przyjęte podczas tegorocznej rekrutacji na dni adaptacyjne, które odbędą się w ogrodzie przedszkolnym:
 • 27.08 (czwartek) o godzinie 10:30 (dzieci noszące nazwiska od A do M),
 • 28.08 (piątek) o godzinie 10:30 (dzieci noszące nazwiska od P do Z).
Ze względu na zagrożenie COVID - 19 oraz reżim sanitarny prosimy o przybycie tylko jednego rodzica/opiekuna (w maseczce!)
2020-07-21

Drodzy Rodzice

Informujemy, że zmienił się adres e-mailowy przedszkola na: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl
2020-06-16

Drodzy Rodzice

Poniższa informacja dotyczy rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
 
Nasze przedszkole korzysta z systemu iPrzedszkole, służącego do rejestrowania obecności, rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz naliczania opłat. Jest to również źródło informacji na temat jadłospisu, przedszkolnych aktualności, a także platforma do kontaktu z nauczycielami.

W celu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice korzystają z kart identyfikacyjnych (karta jest przypisana do dziecka). Zgodnie z procedurą (dostępną w zakładce DO POBRANIA) Rodzice ponoszą koszty ich zakupu. W celu ich nabycia prosimy o dokonywanie wpłat na KONTO RADY RODZICÓW (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz liczbę kart). Cena pierwszej karty wynosi 12,30 zł a kart dodatkowych 17,22 zł/szt. Ostateczny termin dokonania wpłaty upływa 30.06.2020.

KONTO RADY RODZICÓW: 86 1440 1084 0000 0000 0340 6466

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są również do przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu, które znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce DO POBRANIA

Znajdują się tam również dokumenty: Zgody i oświadczenia rodziców oraz Deklaracja korzystania z edukacji przedszkolnej. Prosimy o odesłanie skanów podpisanych dokumnetów na e-mail: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl do dnia 30.06.2020 r.

2020-06-16

2020-05-05

Drodzy Rodzice

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. przywrócenia działaloności przedszkoli w naszym mieście.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/przygotowujemy-przedszkola-i-zlobki-do-otwarcia,549214
2020-04-24

Drodzy Rodzice

Poniżej przedstawiamy wyniki programów Akademia Dzielnicowa i Szkoła Mistrzów, które realizowane będą w naszej placówce.

AKADEMIA DZIELNICOWA
 • Realizator zajęć: Akademia JA - ajęcia rozwoju kompetencji matematycznych "OTO JA - liczy i eksperymentuje" (łączny koszt brutto 5 550,00 zł).
SZKOŁA MISTRZÓW
 • Realizator zajęć: Akademia JA - Akademia Nauczyciela (łączny koszt brutto 2 600, 00 zł),
 • Realizator zajęć: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA"Matematyka malucha: maluch badacz (łączny koszt brutto 800 zł). 
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: http://edukacja.gdynia.pl/falochron-oslania-gdynska-edukacje/ 
2020-04-20

Drodzy Rodzice / Dear Parents

Przekazujemy pismo Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, do wszystkich rodzin, rodziców i opiekunów dzieci, którzy stosunkowo niedawno zamieszkali w mieście Gdyni - w tym obcokrajowców i powracających z zagranicy. Pismo zostało przygotowane w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Można je pobrać z poniższej listy.

For all families, parents, guardians who quite recently moved to Gdynia - including foreigners and returning from abroad, we present you letter from Mayor of Gdynia Mr. Wojciech Szczurek. The letter was prepared in four languages: Polish, English, Ukrainian and Russian. Available for download from the list below. 
2020-04-16

Uwaga!

Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów:
 • Akademia Dzielnicowa
 • Szkoła Mistrzów 
Nowy termin to 23.04.2020 (czwartek).
2020-04-14
Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszym Przedszkolu!

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?
Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?
Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:
 • szkoleniowców,
 • trenerów,
 • firm zajmujących się szkoleniami.
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: ps5gdy@wp.pl

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?
Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć. Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram
Etap 1: do 16 kwietnia 2020:
– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych
Etap 2: do 20 kwietnia
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 20-30 kwietnia
– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4: 1 września 2020 -31 grudnia 2021:
– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

2020-04-10
AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym Przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.
Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: ps5gdy@wp.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej placówce.
Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.
Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:
– złożenie wniosku.

Etap 2: do 20 kwietnia 2020:
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie.

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020:
– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:
– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

2020-04-09
2020-03-25

Uwaga Rodzice

Procedura odwoławcza (od 9.04.2020, w formie elektronicznej)
 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna - art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe
 
Rekrutacja uzupełniająca
 
W przypadku wolnych miejsc w gdyńskich placówkach, 18 maja 2020 roku o godz. 12.00 opublikowany zostanie ich wykaz na stronie  www.gdynia.pl/rekrutacja
 
Do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.
 
28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
 
Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00 muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.
 
Od 5 czerwca prowadzona będzie procedura odwoławcza. 31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w gdyńskich placówkach. Wtedy też będzie możliwa rekrutacja dzieci urodzonych w 2018 roku.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-szkolny-2018-2019-547961,547961

2020-03-25

Drodzy Rodzice

w dniu 25.03.2020 o godzinie 15:00 przedszkole poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji bedzie można sprawdzić:
 • logując się na swoje konto w systemie rekrutacji - opcja Zaloguj się dostępna będzie od godziny 15:00,
 • na skrzynce pocztowej, której adres e-mail został podany podczas rejestracji wniosku,
 • kontaktując się e-mailowo z przedszkolem - ps5gdy@wp.pl
Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (do 31.03.2020) w następujący sposób:
 • w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na swoje konto,
 • lub poprzez wysłanie na adres: ps5gdy@wp.pl wiadomości zawierającej potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

2020-03-20

Drodzy Rodzice

zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 25.03.2020 o godzinie 15:00 udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

Dla rodziców, którzy nie będą mogli sprawdzić wyników rekrutacji w systemie elektronicznym listy będą dostępne na drzwiach w naszym przedszkolu tego samego dnia w godzinach 15:00 - 17:00.
2020-03-13
Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych,
w których funkcjonują oddziały przedszkolne

 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt emailowy między rodzicem, a przedszkolem.

Prosimy o przesyłanie na adres email: ps5gdy@wp.pl następujących danych: imię oraz pesel dziecka, potrzebnych do potwierdzenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w systemie rekrutacyjnym. 

2020-03-02

Drodzy Rodzice

Zamieszczamy do pobrania klauzulę informacyjną RODO dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
2020-03-02 HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

02.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 12:00 - 15:30

03.03.2020 (wtorek) w godzinach 08:00 - 15:00

04.03.2020 (środa) w godzinach 09:00 - 15:30

05.03.2020 (czwartek) w godzinach 09:00 - 16:00

06.03.2020 (piątek) w godzinach 08:00 - 13:00

09.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 16:30

10.03.2020 (wtorek) w godzinach 08:00 - 15:00

11.03.2020 (środa) w godzinach 09:00 - 16:30

​​​​​​​12.03.2020 (czwartek) w godzinach 09:00 - 15:30

13.03.2020 (piątek) w godzinach 08:00 - 13:00​​​​​
​​​​​​​

16.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 16:00
​​​​​​​
​​​​​​​Uzupełnione w systemie i wydrukowane wnioski wraz z oświadczeniami prosimy składać w przedszkolu według harmonogramu przyjmowania wniosków.
2020-02-11

Drodzy Rodzice

wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2018-2019-546815,546815
2020-01-15

Drodzy Rodzice

serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą się:
 • Grupa Delfinów - 24.01.2020 (piątek) o godzinie 10:00, 
 • Grupa Marynarzy - 28.01.2020 (wtorek) o godzinie 10:00, 
 • Grupa Rybek - 29.01.2020 (środa) o godzinie 10:00,
 • Grupa Foczek - 31.01.2020 (piątek) o godzinie 10:00.

2019-12-16

Drodzy Rodzice

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2020 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy "Piąteczki".
2019-12-02

Drodzy Rodzice

dnia 16.12.2019 (poniedziałek) o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie świąteczne  w grupie Delfinów. 
Serdecznie zapraszamy.
2019-12-02

Drodzy Rodzice

dnia 16.12.2019 (poniedziałek) o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie świąteczne w grupie Marynarzy. 
Serdecznie zapraszamy.
2019-12-01

Drodzy Rodzice

dnia 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędzie się przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z grupy Rybek. Serdecznie zapraszamy.
2019-12-01

Drodzy Rodzice

dnia 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 14:00 odbędzie się przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z grupy Foczek. Serdecznie zapraszamy.
2019-10-21

Drodzy Rodzice

z radością informujemy, że tegoroczna Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do:
 • Violetty Płotki - woźna oddziałowa,
natomiast Nagrody Dyrektora otrzymały:
 • Justyna Las - nauczyciel,
 • Justyna Nowacka - pomoc nauczyciela,
 • Anna Ostrowska - kucharka,
 • Barbara Patzer - księgowa.
Serdecznie gratulujemy!
2019-10-20

Drodzy Rodzice

dnia 30.10.2019 (środa) o godzinie 15:30, w grupie Delfinków, odbędzie się uroczystość Pasowania na Zerówkowicza. 
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-20

Drodzy Rodzice

dnia 25.10.2019 (piątek) o godzinie 11:00, w grupie Marynarzy, odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. 
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-18

Drodzy Rodzice

dnia 29.10.2019 (wtorek) o godzinie 15:30, w grupie Rybek, odbędą się zajęcia integracyjne pt. Ekozabawki.
Serdecznie zapraszamy. 
2019-10-18

Drodzy Rodzice

dnia 24.10.2019 (czwartek) o godzinie 15:30, w grupie Foczek, odbędą się zajęcia integracyjne pt. Ekozabawki.
Serdecznie zapraszamy. 
2019-09-01

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się:
 • 04.09.2019 (środa) o godzinie 16:30 - dla grup Marynarzy i Foczek
 • 05.09.2019 (czwartek) o godzinie 16:30 - dla grup Rybek i Delfinków
Z uwagi na obecność nauczycieli na zebraniu prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.
Zapraszamy
 
2019-08-28

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się:
 • 04.09.2019 (środa) o godzinie 16:30 - dla grup Marynarzy i Foczek
 • 05.09.2019 (czwartek) o godzinie 16:30 - dla grup Rybek i Delfinków
Z uwagi na obecność nauczycieli na zebraniu prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.
Zapraszamy
 
2019-07-02

Drodzy Rodzice

Zajęcia adaptacyjne odbędą się 29.08.2019 (czwartek) o godzinie 10:00. Zapraszamy!

2019-06-12

Drodzy Rodzice

Informacja dla rodziców dzieci, które od września 2019 rozpoczną edukację w naszym przedszkolu:

przypominamy, że deklarację dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu (oraz ewentualnie dane istotne o dziecku np. alergie) należy złożyć w placówce w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca br. (deklaracja wraz z innymi drukami jest dostępna w zakładce Aktualności -  Do pobrania).
2019-05-29

Drodzy Rodzice

Harmonogram obchodów Dnia Dziecka w Piąteczce*:
 • 31.05.2019 (piątek) 15:00- 17:00- Festyn rodzinny "Kolorowo i wesoło".
 • 03.06.2019 (poniedziałek) - Warsztaty ekologiczne w grupie Rybek i Delfinków.
 • 03.06.2019 (poniedziałek) - Warsztaty Sensoplastyka® oraz dyskoteka na tarasie w grupie Foczek i Marynarzy.
 • 04.06.2019 (wtorek) - Spotkanie ze strażakami - wszystkie grupy.
 • 05.06.2019 (środa) - Warsztaty edukacyjne prowadzone przez Stację Hel - wszystkie grupy.
 • 06.06.2019 (czwartek) - Przedstawienie z cyklu Nauczyciele Dzieciom pt. „Rzepka”.
 • 07.06.2019 (piątek) - Przedstawienie z cyklu Rodzice Dzieciom pt. „Jaś i Małgosia”.
 • 10.06.2019 (poniedziałek) - Przedstawienie Teatru Qufer pt. „Nowe szaty Cesarza”.
 • 11.06.2019 (wtorek) - Przedstawienie grupy Rybek pt. „Podróż smoka po Europie”.
 • 12.06.2019 (środa) - Warsztaty Sensoplastyka® w  grupie Rybek i Delfinków.
*Harmonogram może ulec zmianie


« rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2018/2019 »