Jubileusz 60-lecia Przedszkola:


Z całego serca dziękujemy wszystkim Rodzicom i Przyjaciołom, którzy wspierali Przedszkole w organizacji Jubileuszu 60-lecia oraz włączyli się w pomoc przy dekoracji i przygotowaniu naszej placówki na tę wyjątkową okazję.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim Rodzicom, którzy na co dzień wspierają Przedszkole
w jego działalności na rzecz dzieci, okazują życzliwość i zainteresowanie.

Dyrektor,
Grono pedagogiczne
i Pracownicy "Piąteczki"