Rada pedagogiczna:


Grupa Marynarze

mgr Beata Ratowska - dyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Aldona Grzybowska - wicedyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Ewa Zajkowska (nauczyciel mianowany), specjalizacje: Grupa Foczki

mgr Sara Bednarczyk (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Żaneta Humenna ( nauczyciel kontraktowy) specjalizacje: Grupa Rybki

mgr Katarzyna Bulińska (nauczyciel stażysta), specjalizacje: mgr Joanna Grzegorczyk ( nauczyciel kontraktowy) specjalizacje: Grupa Delfinki

mgr Karolina Brillowska  (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Agata Urbańska  (nauczyciel stażysta), specjalizacje: