Rada pedagogiczna:


GRUPA Marynarze

mgr Marta Konieczka (nauczyciel stażysta), specjalizacje: lic. Kamila Leppek (nauczyciel stażysta), specjalizacje: GRUPA Muszelki 

mgr Beata Ratowska - dyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Aldona Grzybowska - wicedyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Elżbieta Felczak (nauczyciel mianowany), specjalizacje: GRUPA Rybki

mgr Ewa Zajkowska (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: Lic. Katarzyna Małecka, specjalizacje: GRUPA Delfinki

mgr Justyna Las (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Agnieszka Kossmann (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje:  


Pracownicy obsługi i administracji:

Krystyna Miśkiewicz - specjalista intendent
Barbara Patzer - główna księgowa
Wiesława Gawryś - kucharka
Anna Ostrowska - pomoc kuchenna
Bożena Wysota - pomoc kuchenna
Justyna Nowacka - pomoc nauczyciela
Violetta Płotka - woźna
Małgorzata Rompalska - woźna
Anna Ciećwierz - woźna
Anna Duda - woźna
Kazimierz Małochleb - konserwator