Rada pedagogiczna:


Grupa Marynarze

mgr Beata Ratowska - dyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Aldona Grzybowska - wicedyrektor (nauczyciel dyplomowany), specjalizacje: mgr Justyna Las (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: Grupa Foczki

mgr Bogusława Stocka (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Marcelina Potrykus (nauczyciel kontratkowy), specjalizacje Grupa Rybki

mgr Agnieszka Kossmann (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: mgr Dorota Dobrzyńska (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: Grupa Delfinki

mgr Ewa Zajkowska (nauczyciel mianowany), specjalizacje: mgr Anna Piętaszewska (nauczyciel kontraktowy), specjalizacje: