Konsultacje indywidualne w poszczególnych grupach:


Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne. W celu umówienia terminu spotkania zapraszamy do kontaktu (osobiście lub za pośrednictwem e-maila) z nauczycielkami grup.
GRUPA Marynarzy
(e-mail: marynarzezpiateczki@gmail.com)

GRUPA Muszelek
(e-mail: muszelkizpiateczki@wp.pl)

GRUPA Rybek
(e-mail: rybkizpiateczki@gmail.com)

GRUPA Delfinków
(e-mail: delfinki01@gmail.com)
 

Konsultacje indywidualne z logopedami:


Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców, którzy podejrzewają u swoich dzieci wadę wymowy lub zauważyli trudności w komunikacji językowej. Polegają na ocenie aktualnych możliwości artykulacyjnych dziecka wraz ze wstępną diagnozą oraz udzieleniu wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem, a także ewentualnym zaleceniu dalszych badań lub konsultacji specjalistycznych.

Zapraszamy na konsultacje z logopedami: Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w konsultacjach u wybranego logopedy.