AA AA

Oferta


Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedszkole było miejscem, gdzie króluje mądrość i dobra zabawa.

 
Oferta dla dzieci i ich rodziców:
 
Ponadto zapewniamy:
Wszystkie dzieci zgodnie z podstawą programową uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego.

Przedszkole oferuje dzieciom ze szczególnymi potrzebami:
 
Zależy nam, aby przedszkolaki aktywnie i ciekawie przeżywały każdy dzień. Zachęcamy rodziców do współpracy. Jesteśmy otwarci na propozycje oraz chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
 
Przedszkole stwarza warunki pobytu dzieciom objętym dietą żywieniową, innych kultur, innych wyznań, innej rasy oraz z deficytami rozwojowymi.
 
 
Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024:
 
"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"
 
to projekt czytelniczy, którego głównym celem jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Projekt obejmuje 6 modułów: Czytamy razem z Małym Misiem, Kodujemy razem z Małym Misiem, Opowiem Wam o Polce , Misiowe recepty na pozytywne myślenie, Misiowy Bajarz, Misiowe zajęcia pod chmurką. Realizacja powyższych modułów ma na celu wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 
Autor projektu: Aneta Konefał (Misiowa Mama) Patroni: Bliżej Przedszkola, MAC Edukacja, Rodzicowo
Projekt będzie realizowany w grupach Rybki i Delfinki
 
"FONOLANDIA" 
 
to projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów czy internetu. Media cyfrowe i urządzenia mobilne są obecne w naszym codziennym życiu. Dzieci realizując projekt FONOLANDIA dowiadują się, że jeśli wykorzystujemy je świadomie i odpowiedzialnie, pomagają nam w pracy i nauce, dostarczają informacji i rozrywki oraz służą do komunikacji. Używane w niewłaściwy sposób, mogą się stać realnym zagrożeniem, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
 
Autor projektu: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
Projekt będzie realizowany w grupie Rybek

"W świecie zmysłów"

Wiek przedszkolny jest okresem, w którym każdy młody człowiek intensywnie poznaje świat, zdobywa wiedzę i rozwija się poprzez zabawę i doświadczanie. Poziom ciekawości poznawczej jest bardzo wysoki, co przekłada się na efektywność rozwoju w tym właśnie okresie.  Aby proces ten mógł przebiegać prawidłowo niezbędna jest koordynacja wszystkich zmysłów posiadanych przez człowieka: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu.
Wszelkiego rodzaju doświadczenia zmysłowe pozwalają na kształtowanie przekonań na temat otoczenia, świata jak i samego siebie. Są pewnego rodzaju fundamentem, który ułatwia dziecku rozumienie świata. Dlatego właśnie tak ważne jest dbanie przez rodziców jak i nauczycieli   o prawidłowy rozwój każdego z wyżej wymienionych zmysłów. 

Projekt ma na celu wsparcie nauczycieli w organizacji zajęć, które swoją treścią położą nacisk na poznanie przez dziecko każdego z posiadanych przez nie zmysłów oraz poprawią ich wspólną koordynację.

Autor projektu: mgr Karolina Brodowska 
Projekt realizowany będzie we wszystkich grupach.

"20 MINUT DLA MATEMATYKI"


Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.
 Jeśli zbudujemy solidny fundament podstawowych pojęć matematycznych i będziemy pozwalać przedszkolakom „dotykać” matematyki, bawić się nią, będą one lepiej radziły sobie zarówno w edukacji szkolnej, jak i w życiu – wykazując się zaradnością życiową.

Autor projektu: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
Projekt realizowany będzie w grupie Rybek.

 

“Sztuka Emocji” 
projekt ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Projekt i jego działania w założeniach osadzone są w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami!

Autor projektu: Natalia Pawlik- Kopica
Projekt realizowany będzie w grupach: Marynarze, Delfinki

 

„Rymowane – zapamiętane”
projekt pedagogiczny mający na celu skupienie uwagi dzieci na wierszach i regularnej pracy z rymowankami majacych na celu poprawę ich komunikacji.

Autor projektu: Natalia Pawlik- Kopica
Projekt realizowany będzie w grupach: Marynarze, Delfinki

„Kreatywne Dni Nietypowe”
projektktóry ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania.

Autor projektu: Magdalena Wypchał, Anna Kaczyńska, Anna Doroz
Projekt realizowany będzie w grupach: Marynarze, Delfinki

„Bezpieczny Przedszkolak” - projekt mający na celu wdrożanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Zapewnia on przedszkolakom szeroki zakres pomocy dydaktycznych oraz spotkań z osobami, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa. 

Projekt realizowany będzie w grupie Delfinki.


 
 
 
*Więcej informacji na temat realizacji projektów przekażą nauczycielki grup
*Wykaz realizowanych projektów może być na bieżąco aktualizowany