"Oto JA" - Program dla każdego dziecka


Program pracy z emocjami powstał z poczucia potrzeby działania w tym obszarze. W Polsce praca z emocjami dzieci najczęściej sprowadza się do pojedynczych lekcji na godzinach wychowawczych lub włączania dzieci do programów profilaktyczno-terapeutycznych. Niestety, ale o emocjach zaczynamy mówić dopiero wtedy, gdy dochodzi do sytuacji trudnych, a nawet skrajnych - agresji werbalnej bądź fizycznej na innych osobach lub na rzeczach, a także autoagresji. Dla porównania można podać szkoły w Danii, najszczęśliwszym kraju świata, gdzie co tydzień poświęca się godzinę na pracę dzieci z emocjami. Na takich lekcjach dzieci uczą się jak rozmawiać, rozpoznawać emocje własne i innych, radzić sobie z problemami, wypracowywać rozwiązania konfliktów.

Przez blisko 20 lat szkoleń dla biznesu słyszałyśmy pytanie “Dlaczego w szkole nas tego nie uczą?” i zastanawiałyśmy się “No właśnie - dlaczego?”. Zauważyłyśmy jak ważne jest świadome rozwijanie emocji i że musi ono trwać od wczesnego dzieciństwa do okresu pełnoletności. Podpowiada to też Stuart Shanker mówiąc o nauce samoregulacji, Jesper Juul o radzeniu sobie z emocjami czy koncepcje polskiej psycholog Agnieszki Stein. Dzieci i młodzież prawie co roku stają przed nowymi wyzwaniami i problemami, których właściwe przepracowanie i zrozumienie powoduje stworzenie skutecznych schematów działań.

Nasz autorski program „Oto JA” skierowany jest do dzieci najmłodszych:

Oto JA uczy dzieci, jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym całym nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

Najmłodszych w tej drodze wspiera maskotka JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez  zawiłe meandry emocji.

Czas trwania zajęć dopasowany jest do możliwości dzieci w danym wieku:

Przed pójściem do szkoły podstawowej dzieci muszą osiągnąć “dojrzałość szkolną”, w skład której wchodzą rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny. Niezbędne kompetencje z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego, są wspierane w trakcie realizacji Programu „Oto JA”.

Zajęcia są prowadzone przez naszych certyfikowanych trenerów, którzy przeszli specjalne szkolenia doświadczając metod na sobie.

Jeśli masz pytania dotyczące programu „Oto JA”, zapraszamy do kontaktu, chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Iwona Żbikowska
502 313 636

Agnieszka Zielonka
603 447 284

e-mail: biuro@akademia-ja.pl

Zachęcamy również do zajrzenia na naszą stronę www.akademia-ja.pl, a także na Fanpage www.facebook.com/akademiajapl