Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia

  Publiczne Przedszkole nr 5 zostało zorganizowane, za zgodą Inspektoratu Szkolnego w Gdyni, pod koniec czerwca 1949 roku. Funkcję kierowniczki przedszkola objęła M. Helbrecht. Przez kilka lat mieściło się ono na parterze budynku przy ulicy Orłowskiej 74. Znajdowały się tam dwie sale zajęć, niewielka toaleta oraz przedpokój. Przy przedszkolu znajdował się ogrodzony placyk z piaskownicą. W pierwszym roku istnienia do przedszkola uczęszczało 65 dzieci. W placówce od początku aktywnie działało Koło Rodzicielskie ( przekształcone w 1951 roku w Komitet Rodzicielski), które między innymi pozyskiwało zabawki i paczki dla dzieci. W związku z brakiem kuchni rodzice organizowali żywność dla dzieci we własnym zakresie.

    Od 1951 roku czyniono starania o poszerzenie pomieszczeń przedszkolnych, zwłaszcza, że do przedszkola zaczęło przybywać coraz więcej dzieci matek pracujących.

    W lutym 1955 roku, po latach starań podejmowanych także przez rodziców, przedszkole zostało przeniesione do piętrowego budynku przy ulicy Miodowej 16. Kierownictwo przeniesionego przedszkola powierzono Magdalenie Kasperek, która tę funkcję pełniła do 1976 roku. Początkowo placówka była trzyoddziałowa, natomiast w 1957 roku utworzono czwarty oddział. Z roku na rok przedszkole podnosiło swój standard, a duży w tym udział, prócz pracowników, mieli także rodzice. Ogrodzono teren przedszkola, posadzono roślinność, zaczęło przybywać zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętów do ogrodu i do sal; przedszkole stawało się coraz bardziej nowoczesne i estetyczne.

    W latach 1976 - 1980 funkcję dyrektora pełniła Krystyna Procner. W tym czasie praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona była w czterech oddziałach, przy czym około 40 wychowanków dowożonych było z Gdyni - Chyloni ( z powodu braku wolnych miejsc w tamtejszych placówkach wychowania przedszkolnego). W 1980 roku dyrektorem została Stanisława Dzwonkowska, która trwała na tym stanowisku przez dwa lata. Następnie funkcję swojej poprzedniczki objęła Hanna Zielińska - Jaś, która była dyrektorem do 2002 roku. W tym okresie zaczęto dowozić do przedszkola dzieci z Gdyni - Karwiny i ostatecznie zaistniała potrzeba utworzenia dodatkowego, piątego oddziału. Zorganizowano drugą "zerówkę" ( jedna "zerówka" całodzienna, druga - pięciogodzinna), dla której przeznaczono pomieszczenie przy kuchni, wcześniej wykorzystywane jako sala gimnastyczna. Jednak w 1995 roku zmniejszono liczbę oddziałów do czterech, w związku z czym nastąpiła redukcja dwóch etatów. Z powodu malejącej liczby dzieci zgłaszanych do przedszkola planowano zorganizowanie wyłącznie dwóch oddziałów na parterze i wynajem piętra dla prywatnej szkoły podstawowej. Plany te jednak nie zostały zrealizowane i placówka ostatecznie pozostała przy 2 oddziałach całodziennych i 1 oddziale 5-godzinnym. Taki stan organizacyjny przedszkola utrzymał się do przyjścia obecnego dyrektora - mgr Beaty Ratowskiej w 2002 roku. Dzięki staraniom pani Ratowskiej oraz szerokiej promocji przedszkole "rozkwitło" i stało się placówką czterooddziałową.

Data dodania: 2024-06-25 07:49:00
Ilość wyświetleń: 32
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej