AA AA

Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2022/2023


2023-08-31

Zebrania organizacyjne


2023-08-01

Drodzy Rodzice

 
 
UWAGA! SPOTKANIE ADAPTACYJNE!
 
Serdecznie zapraszamy dzieci, które od września rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na dzień adaptacyjny:
30.08 (środa) o godzinie 10:00.
Na zajecia prosimy przynieść brakujące dokumenty, wskazane poniżej: 

- deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego - POBIERZ
- istotne informacje o dziecku - POBIERZ
- ankieta informacyjna o dziecku - POBIERZ 
 
Tego dnia również prosimy o przyniesienie podpisanej pościeli i worka z bielizną na zmianę.
 
Prosimy pamiętać o koniecznosci zakupu kart indentyfikacyjnych! 

Są one niezbędne do naliczania odpłatności za przedszkole. 
Karty identyfikacyjne do systemu iprzedszkole można zakupić poprzez dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka. 

Numer konta Rady Rodziców: 86 1440 1084 0000 0000 0340 6466

Koszt 1 karty - 14 zł 
 
Do zobaczenia.

2023-06-29

Drodzy Rodzice


2023-06-16

Drodzy Rodzice

Zebranie z rodzicami dzieci, które zaczynają edukację w naszym przedszkolu odbędzie się 28.06. 2023 r. o godzinie 16:00. 

 
Prosimy o przyniesienie na zebranie uzupełnionych druków:
- deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego - POBIERZ
- istotnych informacji o dziecku - POBIERZ
- ankieta informacyjna o dziecku - POBIERZ
 
Serdecznie zapraszamy!
 

2023-06-13

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice dzieci, które od września zaczna edukację w naszym przedszkolu
 
Wszyskie informacje dotyczące wyprawki do przedszkola oraz jak przygotować dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej znajdą Państwu tutaj:
 
Adaptacyjne ABC - jest to lektura obowiazkowa dla rodziców dzieci rozpoczynających przygodę w Piąteczce.
 

2023-04-19

Gratulacje

Szanowni Państwo
 
Z radością informujemy o sukcesie dzieci z gr. Delfinki, które brały udział w Konkursie "Gdyńskie wierszowanie "- kolorowa Gdynia. 
 
I miejsce zajęła Celina Stasiuk
 
 
wyróżnienia otrzymali :
1. Lilianna Pikus
2. Stanisław Lemańczyk 
3. Liliana Ryczko
 
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. 
 
Z poważaniem 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna , pracownicy przedszkola

2023-04-19

Atrakcje w Piąteczce


2023-04-04

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych


2023-03-03

Drodzy Rodzice

REKRUTACJA 2023
W DNIACH OD 06.03 ( OD GODZ. 12.00) DO 17.03 ( DO GODZ. 16.00) MOŻNA SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/24 ( wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego wraz z załącznikami!)
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

PONIEDZIAŁEK
06.03 12.00 – 13.00
13.03 7.30 – 11.00

WTOREK
07.03/ 14.03 9.00-11.00
                  12.00- 13.00
                16.00 - 16.30

ŚRODA
08.03/ 15.03 9.00 – 11.00
                   16.00 – 16.30

CZWARTEK
09.03 7.00 – 8.00
            15.00 - 15.30
16.03 9.00 – 11.00
           16.00 - 17.00

PIĄTEK
10.03 7.00 – 10.00
         12.00 - 13.00
17.03 12.00 – 13.00
          15.30 - 16.00
PRZYJMUJEMY TYLKO WNIOSKI POPRAWNIE WYPEŁNIONE , PODPISANE WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WYBRANYCH KRYTERIÓW.

Od piątku 03.03. 2023 od godziny 12.00 będzie aktywna strona do rekrutacji przedszkolnej w roku 2023/2024. Od tej pory rodzice będą mogli przeglądać ofertę 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych. Sama rekrutacja rozpocznie się w poniedziałek, punktualnie o godzinie 12.00.
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!Tegoroczną rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2017 – 2020 mieszkające w Gdyni. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie minimum 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – na wolne miejsca.

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja2023

Zalogować się do powyższego systemu będzie można 6 marca 2023 r. od godz. 12:00.


Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.
- Gdyńskie przedszkola są dobrze wyposażone, mają doskonałą kadrę, większość z nich wprowadziło w ostatnim czasie atrakcyjne programy edukacyjne – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Rekrutacja prowadzona jest w ten sposób, aby każde dziecko znalazło miejsce dla siebie – jeżeli nie uda się w placówce pierwszego wyboru, to zapewne znajdzie się miejsce w innej z czterdziestu pięciu palcówek. Każde samorządowe przedszkole to bezpieczne miejsce dla najmłodszych gdynianek i gdynian.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.
Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca - o godz. 12.00 pod adresem strony, który został dziś udostępniony.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:
26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką
wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności
gospodarczej wraz z numerem NIP;
3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Розпочинаємо набір до дитячих садків
Сьогодні від 12 год. стане доступною електронна сторінка набору до дошкільних закладів на 2023-2024 навчальний рік. Від цього моменту батьки зможуть ознайомлюватися з пропозиціями 45 дитячих садків та дошкільних відділень 28 початкових шкіл. Сам набір розпочнеться в понеділок, рівно о 12 год. Черговість подання заявок не береться до уваги при зарахуванні!
Цьогорічний набір охоплює дітей 2017-2020 р.н., які проживають у Гдині. Діти 2021 р.н. не беруть участі в наборі. Батьки цих дітей (після виповнення їм щонайменше 2 років 6 місяців) можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка після завершення додаткового набору – на вільні місця.
Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо в дитячому садку/дошкільному відділенні будуть вільні місця.
- Дитячі садки Гдині є добре оснащені, мають чудовий персонал, більшість з них нещодавно запровадили привабливі освітні програми, - каже Бартош Бартошевич, віце-президент Гдині з питань якості життя. – Набір відбувається таким чином, щоб кожна дитина знайшла місце для себе: якщо не вдасться в закладі першого вибору, то напевне знайдеться місце в іншому із сорока п’яти освітніх закладів. Кожен муніципальний дитсадок є безпечним місцем для найменших жителів Гдині.
Шестирічні діти (2017 р.н.) повинні пройти річну дошкільну підготовку в дитячому садку або в дошкільному відділенні, створеному в початковій школі, або в якомусь іншому закладі дошкільного виховання.

У разі незарахування дитини до жодного із дитячих садків/дошкільних відділень, вказаних у заяві, батькам дитини порекомендують інше місце для здійснення дошкільної освіти.

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до дошкільних відділень (загальнодоступних), беруть участь в електронному наборі на загальних засадах.

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до інтеграційного відділу початкової школи, не беруть участі в електронному наборі. Заяву щодо прийому кандидата подають батьки в обраному закладі, де діє інтеграційний відділ.

Батьки можуть обрати від одного до трьох закладів. У заявах вони повинні зазначити, який із цих закладів є закладом першого вибору, а які беруть до уваги в другу і третю чергу.
Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо дитячий садок/дошкільне відділення матиме вільні місця.
Набір розпочнеться 6 березня о 12:00 год. за тією електронною адресою сторінки, яка сьогодні доступна.

Рішення про зарахування дитини до закладу ухвалює приймальна комісія на підставі набраних балів щодо відповідності певним критеріям. У першу чергу звертають увагу на законодавчі критерії, що визначені в законі про освіту, у другу чергу – на критерії, що встановлені місцевою владою.

Як виглядає графік прийому?
3 березня 2023 р. о 12.00 год. – надання доступу до пропозицій дитячих садків/дошкільних відділень початкових шкіл на сторінці gdynia.pl/rekrutacja2023
6 березня від 12.00 год. до 17 березня 2023 р. до 16.00 год. – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
14 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 17 квітня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
21 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення приймальною комісією списків прийнятих і неприйнятих кандидатів.
Додатковий набір:
26 травня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування на сторінці gdynia.pl/rekrutacja2023 списку вільних місць у дитячих садках і дошкільних відділеннях,
29 травня від 12.00 год до 2 червня 2023 р. до 16.00 год. - складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
13 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 15 червня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
20 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків прийнятих і неприйнятих кандидатів,
31 серпня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування списку вільних місць.

Кого з дітей приймуть до закладів у першу чергу?
У першу чергу процедура набору враховує законодавчі критерії, викладені в Законі про освіту від 14 грудня 2016 року. Їх сім і діють вони на всій території країни:

1) багатодітність сім'ї кандидата,
2) інвалідність кандидата,
3) інвалідність одного з батьків кандидата,
4) інвалідність обох батьків кандидата,
5) інвалідність брата або сестри кандидата,
6) виховання кандидата у неповній сім'ї,
7) виховання кандидата у прийомній сім’ї.

Критерії мають однакову вартість – кожен 50 балів.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені Законом про освіту, є:

1) довідка, що сім’я є багатодітною,
від 2) до 5) довідка про потребу в спеціальній освіті, видана у зв’язку з інвалідністю, довідка про інвалідність або ступінь інвалідності або рівнозначна довідка у розумінні Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm),
6) остаточне рішення сімейного суду про розлучення або роздільне проживання, свідоцтво про смерть та заява про виховання дитини одним із батьків,
7) документ про те, що дитина виховується в прийомній сім’ї відповідно до Закону від 9 червня 2011 р. про підтримку сім'ї та системи патронатного виховання (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

У другу чергу беруться до уваги критерії визначені місцевою владою Гдині, вони додатково сумуються коли стосуються:

1) дитини, обоє батьків (опікунів) якої сплатили податок на доходи від фізичних осіб за минулий рік у податковій службі міста Гдині; критерій також поширюється на одинокого батька/одиноку матір (законного опікуна) - 12 балів,
2) дитини, обоє батьків (опікунів) якої працюють, виконують роботу на підставі цивільно-правового договору, навчаються за денною формою навчання або ведуть активну підприємницьку діяльність; критерій також стосується одинокого батька/одинокої матері (законного опікуна) - 6 балів,
3) дитини, щодо якої надана довідка про отримання обов'язкових профілактичних щеплень або яка не може бути щеплена за станом здоров'я, що встановлено лікарем, відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я про проведення обов'язкових профілактичних щеплень - 5 балів,
4) дитини, брат або сестра якої розпочнуть або продовжать навчання у дитячому садку/дошкільному відділенні/школі (також стосується комплексу школа - садок чи комплексу шкіл) першого вибору, до якого має намір вступити кандидат у навчальному році, на який здійснюється набір - 3 бали,
5) дитини, яка проживає в районі початкової школи (також стосується комплексу школа - садок чи комплексу шкіл) з дошкільними відділеннями, до якої вона має намір вступити; критерій стосується організованих дошкільних відділень у початкових школах міста Гдиня - 2 бали,
6) у випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали однакову кількість балів, перевищує кількість місць, приймальна комісія проводить зарахування кандидатів беручи до уваги їх вік, починаючи з найстарших кандидатів, враховуючи рік, місяць і день народження - 1 бал.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені місцевою владою, тобто органом місцевого самоврядування, є:

1) а) копія першої сторінки податкової декларації з печаткою-підтвердженням працівника податкової служби про надання документу, куди було подано податкову декларацію, або
б) довідка з податкової інспекції про підтвердження факту подання
податкової декларації про розмір отриманого доходу (понесених збитків),
або
в) офіційне підтвердження складення податкової декларації, видане
електронною скринькою інформаційної системи податкової адміністрації
(UPO);
2) а) довідка з місця роботи,
б) довідка про виконання робіт за цивільно-правовим договором,
в) довідка з університету/школи з інформацією про навчання за денною
формою,
г) заява одного з батьків (опікуна) про ведення підприємницької діяльності
разом з номером NIP;
3) копія карти щеплень або медичної книжки дитини для ознайомлення;
4) заява про подання документів до дитячого садка/дошкільного відділення початкової школи (у тому числі у складі комплексу школа-дитсадок чи комплексу шкіл) першого вибору не менше двох дітей або заява про продовження навчання у наступному навчальному році братів/сестер зареєстрованої дитини у дитячому садку/дошкільному відділенні початкової
школи першого вибору, до котрої має намір вступити дитина;
5) довідка про проживання дитини в районі початкової школи, у дошкільне
відділення якої вона претендує вступити;
6) дані вказані батьками (опікунами) у заяві про прийом дитини до дитячого садка.

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo,

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza najmłodszych mieszkańców Gdyni
wraz z rodzicami / opiekunami do uczestnictwa w evencie profilaktycznym,
który odbędzie się 11 grudnia w godz. 10.00 -16.00 w X Liceum
Ogólnokształcącym (Gdynia, ul. Władysława IV 58).

W trakcie jego trwania dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z
merytorycznych i angażujących warsztatów z logopedą, dietetykiem,
ginekolog oraz bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań prowadzonych
przez specjalistów (obowiązuje rejestracja).

Wydarzenie organizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na
Rzecz Dzieci UNICEF.

Prosimy o udostępnianie informacji o evencie na Państwa stronach i
portalach społecznościowych oraz przekazanie jej potencjalnym
odbiorco.

Niedzielne wydarzenie to dobry moment na dystrybucję informacji o
działaniach, które odbywają się, lub są planowane w Gdyni w ramach
współpracy z UNICEF. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z takiej
możliwości, prosimy o dostarczenie do siedziby GCZ materiałów,
które będziemy mogli rozdawać na recepcji podczas eventu.

Więcej szczegółów o wydarzeniu na stronie GCZ:

https://gcz.gdynia.pl/2022/12/05/dzien-dla-zdrowia-w-trosce-o-gdynskie-dzieci-11-grudnia-2022/
2022-11-14

18 Listopada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


2022-11-02

Drodzy Rodzice


2022-09-18

Wnioski i skargi

Szanowni Państwo,


Wnioski i skargi  są przyjmowane w naszej placówce przez
  • Panią Dyrektor Beatę Ratowska we wtorki  od godziny 10 do 11
  • Panią Wicedyrektor Aldonę Grzybowską w poniedziałki od godziny 9 do 10

2022-09-03

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że nasza placówka przystąpiła do  kampani #przytulmnie.


Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej przytuldziecko.pl oraz aktywnego udziału w tej kampani społecznej
 


 
2022-08-31

Zebranie z Rodzicami

Drodzy Rodzice,

w dniu 07.09.2022 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami w grupach - RYBKI, DELFINY
w dniu 08.09.2022 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami w grupach - MARYNARZE, FOCZKI

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania.

Obecność obowiązkowa. 

Do zobaczenia!
2022-08-29

Drodzy Rodzice

Prosimy rodziców dzieci przyjętych do naszego przedszkola w tegorocznej rekrutacji o dostarczenie najpóżniej do dnia 01.09.2022r uzupełnionych druków:

- deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego - POBIERZ
- istotnych informacji o dziecku - POBIERZ


 


« rok szkolny 2023/2024 rok szkolny 2021/2022 »