Zajęcia dodatkowe:

 

Język angielski - zajęcia  dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
 

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 

Rytmika - zajęcia dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
 

Celem zajęć jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej dzieci przy akompaniamencie muzyki, rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej, a także prawidłowej postawy i estetyki ruchu.
 

Terapia logopedyczna
mgr Aldona Grzybowska, mgr Aleksadra Dobrzańska

Celem zajęć jest wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie mowy już ukształtowanej oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.


Terapia pedagogiczna
mgr Justyna Las, mgr Ewa Zajkowska

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.