Nasze trenerki


Aldona Grzybowska

Program „OTO JA” porusza modny i ważny choć zaniedbany temat emocji. Doskonale uzupełnia podstawę programową, dotyka obszaru, o którym dotychczas wiele się mówiło a niewiele w nim działało. Daje nauczycielowi możliwość szerszego spojrzenia i działania w temacie emocji. Jest dobrze, czytelnie skonstruowany, dopracowany w szczegółach, bogaty w narzędzia i pomoce do pracy nad rozwojem emocjonalnym.
Profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy programem skłoniło mnie przede wszystkim do autorefleksji, do poznania i nazwania własnych emocji. Pozwoliło „zajrzeć w głąb”, zwolnić tempo, pochylić się nad tym, co jest tu i teraz ale także ujrzeć inny punkt widzenia niż własny. Zmusiło do zadawania nieraz trudnych pytań ale i formułowania jeszcze trudniejszych odpowiedzi. W rezultacie dało większą świadomość siebie a także wiedzę, jak tę świadomość kształtować u dzieci.
Udział w projekcie daje same korzyści lecz przede wszystkim pozwala lepiej rozumieć siebie i innych a tym samym lepiej odnajdywać się i  radzić sobie w codziennej rzeczywistości. Polecam!
 

Paulina Pawłowicz

Program jest skazany na sukces. Powstał dzięki doświadczonym psychologom, matkom i osobom, które ze sferą emocji są za „pan-brat”. Stworzony pomysł sposobu przekazywania tej wiedzy – zestawy atrakcyjnych zabaw, materiały pomocnicze i wiedza przekazana trenerom podczas szkolenia dają łatwość pracy i radość uczestniczenia w nim. Program jest wartościowy, ponieważ podejmuje bardzo ważną kwestię – przeżywanie emocji. Praca ze sobą w kontekście emocji od najmłodszych lat z pewnością zaprocentuje w dorosłym życiu, pozwoli być pewnym siebie i świadomym swojej wartości człowiekiem, który nie boi się wyrażać swojego zdania i poradzi sobie w różnych sytuacjach społecznych.
Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Akademię JA ułatwiło mi zrozumienie  swoich reakcji i zachowań w różnych sytuacjach – zarówno stresowych jak i tych przyjemnych. Nauczyłam się świadomie zostawiać sobie przestrzeń na odczuwanie wszystkich emocji – pozytywnych i negatywnych i poznałam najlepsze dla mnie sposoby rozładowywania ich. Pozwala mi to pracować nad  poczuciem pewności siebie i bezpieczeństwa w kontaktach społecznych.
Komu poleciłabym szkolenie? Absolutnie każdemu. Myślę, że każdy z nas ma deficyty w sferze odczuwania czy radzenia sobie z emocjami, wynikające z omijania/niedostatecznego zwrócenia uwagi na ten aspekt, zarówno w wieku dziecięcym jak i w dorosłości.
 

Ewa Zajkowska

Program „OTO JA” to niewątpliwie brakujące ogniowo w polskiej edukacji. Chcemy wychowywać dzieci odważne, gotowe do podejmowania wyzwań, radzące sobie w trudnych sytuacjach, świadome własnej wartości, nie dając im przy tym narzędzi do określania siebie, swoich potrzeb i uczuć. I właśnie tu pojawia się program „OTO JA” wspierający rozwój emocjonalnych dzieci. Jest on przemyślany, dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, a dzięki bogactwu narzędzi i pomocy bardzo atrakcyjny.
Niezwykle wartościowe szkolenie przygotowujące do pracy programem dało mi wiedzę, doświadczenie i możliwość refleksji. Pozwoliło mi zrozumieć świat ludzkich emocji i określić w nim swoje miejsce. Dzięki szkoleniu mam odwagę nazywać emocje i otwarcie o nich rozmawiać z ludźmi. Mam też świadomość, że mogę prowadzić dzieci w kierunku świadomego  przeżywania emocji.  
Zachęcam do udziału w programie wszystkich, którzy chcą zacząć świadomie żyć i budować relacje. Szczególnie zaś nauczycieli, pedagogów, terapeutów, którzy pochylają się nad  holistycznym rozwojem dzieci, dając im możliwość odkrywania siebie.